VEKALET BİLGİLERİ

 

VEKİL OLAN : Antalya Barosu 1596 baro sicil nolu Avukat Seyit Konukcu
KIZILSARAY Mh.88.Sk M.SALİH NEŞŞAR Apt. No:6 Kat:1 Daire:5
MERKEZ / ANTALYA
ÜÇ KAPILAR V.D. Vat. No: 21848743546

DAVA İÇİN VEKALETNAMEDEKİ MATBU YETKİLERE EK OLARAK;

  • Ahzu Kabza,
  • Sulh ve İbraya,
  • Davadan ve temyizden feragate,
  • Feragati davayı kabul veya redde,
  • Teminat yatırmaya,Geri almaya,
  • Mal beyanında bulunmaya

Bu yetkilerin tamamını birlikte veya ayrı ayrı kullanmak üzere, yetkilerin  bir kısmı ya da tamamı ile başkalarını dahi tevkil, teşrik ve azle.

Gerekenler :
Özel kişiler noterde vekaletname düzenlerken nüfus cüzdanı ya da pasaportlarını ibraz etmek zorundadırlar.

Boşanma vekaletnamesi için iki adet fotoğraf gerekmektedir.

Şirketler adına düzenlenecek vekaletnamelerde imza sirküleri ve yetki belgesinin ibrazı gerekmektedir.

Vergi mükellefi gerçek ve tüzel kişilerin vergi numaralarını bildirmeleri zorunludur.

Yurt dışındaki Türk vatandaşları ya da yabancılar T.C. Konsolosluklarında vekaletname düzenleyebilirler.

LÜTFEN,
Boşanma, tenfiz / tanıma gibi konular için özel vekalet çıkartırken yanınızda en az 2 adet fotoğraf bulundurmayı unutmayınız.Copyright © 2009 -2013 Antalya Seyit Konukcu Avukatlık Bürosu. Tüm Hakları Saklıdır. | Tasarım ve Programlama Bekir Çelik
Copyright