AVUKATLIK HİZMETİNİN KAPSAMI

 
 • Kişi veya kurumların leh veya aleyhinde açılmış / açılacak davaların analizi ve takibi,
 • Kişi ve kurumların her tür resmi makam ve yargı organları önünde temsil edilmesi,
 • Kişi ve kurumlar adına resmi başvurular hazırlanması,
 • İddia veya savunma dilekçeleri hazırlanması,
 • Dava öncesi ve dava içi delil toplanması,
 • Kararların Yargıtay veya Danıştay nezdinde temyizi,
 • Kararların infazı (uygulanmasının sağlanması),
 • Alacak takipleri için icra dosyalarının hazırlanması ve takibi,
 • Mahkeme öncesi uyuşmazlık giderimi,
 • Alternatif uyuşmazlık çözüm yollarına başvurulması,
 • Mahkemeye gidilmeksizin uzlaşma sağlama,
 • İhbar, ihtar ve protesto keşidesi.

HUKUKİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

   Günümüzde, kişiler, şirketler veya kurumlar; çeşitli hukuksal sorunlarla karşılaşmaktadır. Hukuksal sorun olmasa bile, kişi, şirket veya kuruluşların mesleki ve sosyal ilişkilerin kurulması öncesinde hukuksal soruları olabilmekte, hukuk danışmanları bu soruları yanıtlayarak muhtemel riskleri en aza indirmektedirler

 • Hukuk Danışmanlığı Hizmetinin Kapsamı, Sözleşme hazırlanması,
 • Mevcut sözleşme ve iş ilişkilerinin gözden geçirilmesi,
 • Yeni çıkan kanunlar ve yönetmelikler hakkında bilgilendirme,
 • Elektronik bültenle bazı yasal yükümlülüklerin hatırlatılması,
 • İşçi - işveren ilişkilerinin düzenlenmesi,
 • Belirli aralıklarla gözden geçirme toplantılarının yapılması,
 • Üçüncü kişi ve kurumlarla müzakere toplantılarına katılma


Copyright © 2009 -2013 Antalya Seyit Konukcu Avukatlık Bürosu. Tüm Hakları Saklıdır. | Tasarım ve Programlama Bekir Çelik
Copyright